CÔNG TY ĐTDĐ TOÀN THỊNH 
Địa chỉ: 39 đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.